De Regie der Gebouwen stelt alles in het werk om de informatie op haar website voor iedereen toegankelijk te maken. Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld voor de website www.regiedergebouwen.be, in overeenstemming met de richtlijnen van de wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties van 19 juli 2018.

Conformiteitsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA, vanwege de hieronder vermelde fouten.

Niet-toegankelijke inhoud

De uitgevoerde audit is een vereenvoudigde audit en brengt enkele toegankelijkheidsproblemen aan het licht die nog altijd op de website bestaan, zoals:

  • de koppen van links of afbeeldingen zijn niet voor iedereen toegankelijk – met name voor lijsten met links, zoals het nieuws of de vacatures. De relevante informatie bevindt zich echter in de buurt van de link. (H30)
  • In de fotogalerijen op sommige van onze projectpagina's ontbreekt een beschrijving van elke afzonderlijke foto (H30)

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld in april 2021 en is voor het laatst bijgewerkt in december 2023.

Wij zijn al enkele jaren bezig om onze website toegankelijk te maken voor al onze gebruikers.

In 2018 en 2019 liet de Regie der Gebouwen al twee audits uitvoeren door AnySurfer, het Belgische kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. In navolging hiervan werden in 2020 verschillende verbeteringen aangebracht.

In oktober 2020 werd een nieuwe audit uitgevoerd door de FOD BOSAmet de tool Accessibility Checker.

Verbetering van de toegankelijkheid van onze website

Sinds de audit in oktober 2020 hebben wij al enkele punten verbeterd die niet aan de eisen voldeden, zoals het veranderen van de kleuren om het contrast beter te maken.

In december 2023 migreerde de website van de Regie der Gebouwen naar Drupal 9. De laatste toegankelijkheidsproblemen zouden opgelost moeten zijn met deze migratie, maar er zal nog een controle uitgevoerd worden in 2024 met de aanvraag voor een nieuwe audit.

Alternatieven en contactgegevens

Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden? Hebt u een vraag of een opmerking over de toegankelijkheid van de website van de Regie der Gebouwen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het e-mailadres: infodesk@regiedergebouwen.be

Procedure voor het toezicht op de naleving van de bepalingen

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u van de Regie der Gebouwen hebt gekregen?

Contacteer de federale ombudsman:

Federale Ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel