Eind 2024 zal de Regie der Gebouwen de grondige renovatie afwerken van een gebouw om de diensten van DSU (Directie Speciale Eenheden) van de Federale Politie te huisvesten. Ze rondt eveneens de nieuwe beveiliging af van de volledige site die verschillende gebouwen omvat.

Context

De site van de kazerne "de Witte de Haelen" heeft een oppervlakte van bijna 60 000 m² en bestaat uit een twintigtal gebouwen waarin verschillende diensten van de federale politie zijn ondergebracht in Etterbeek (Brussel).

Nieuwe perimeterbeveiliging

In september 2022 heeft de Regie der Gebouwen gestaart met de inrichting van een nieuwe perimeterbeveiliging voor de ganse site van de Kazerne "de Witte de Haelen".

De werkzaamheden omvatten onder meer de renovatie van het onthaalgebouw, de vervanging van de ramen en toegangspoorten van de gehele ommuring en de renovatie van het centrale pad naar het voorplein.

De werken, die zo’n 3,8 miljoen euro kosten, zouden in november 2024 afgerond moeten zijn.

Een nieuw complex voor de speciale eenheden

Midden november 2022 is de Regie der Gebouwen gestart met de zware renovatiewerken van een ongebruikt gebouw, waarin de diensten van DSU (Directie Speciale Eenheden) zullen worden ondergebracht.

Sommige bijgebouwen zijn dubbel zo hoog gemaakt om grotere plateaus op de verdiepingen te creëren en flexibelere ruimtes ter beschikking te kunnen stellen.

Een metalen loopbrug werd gebouwd om dit gebouw te verbinden met een ander, zodat dagelijks samenwerkende diensten gemakkelijker kunnen werken.

Het volledige gebouw werd eveens toegankelijk gemaakt voor en aangepast aan personen met een beperkte mobiliteit (PBM).   

Doelstelling ‘zeer lage energie’

Vanuit milieuoogpunt, beoogt het project een ‘zeer lage energie’-prestatie. Diverse maatregelen zullen het mogelijk maken te voldoen aan de energiecriteria die het Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) oplegt:

 • Binnen- en buitenisolatie, ontworpen met respect voor het bestaande gebouw.
 • Installatie van nieuwe energie-efficiënte ramen en zonwerende dubbele beglazing
 • Installatie van een efficiënt verwarmings- en ventilatiesysteem met energieterugwinning. Voor de warmteproductie (verwarming en sanitair warm water) en de verkoeling (voor comfort en het datacenter) zal een cascade instaan, bestaande uit een warmtepomp, een warmtekrachtkoppelingsinstallatie, koelmachines en gascondensatieketels. 
 • Installatie van ventilatie door middel van systemen met dubbele stroming (variabel debiet) met energierecuperatoren.

De begroting voor dit project bedraagt ongeveer 17 miljoen euro.

Een nieuwe site voor de Cavalerie

In december 2021 heeft de Regie der Gebouwen de aankoopakte van de stoeterij van Wisbecq ondertekend om er de cavalerie van de federale politie naartoe te verhuizen, die voordien gehuisvest was op de site "de Witte de Haelen", in ruimtes die niet meer voldeden aan de huidige behoeften en normen.

Door de cavalerie over te brengen naar de het stallencomplex van Wisbecq, die voor 11,7 miljoen euro werd aangekocht, kan de Staat geld besparen, aangezien de nodige renovaties van het huidige complex geschat worden op veel meer dan de aankoop van de paardenstoeterij.

Bovendien zal door de verhuizing van de cavalerie ruimte vrij komen op het terrein van "de Witte de Haelen", waarvoor de Regie der Gebouwen de verschillende gebruiksmogelijkheden onderzoekt.

Meer info over dit project

Renovatie bureaus

In juni 2021 voltooide de Regie der Gebouwen de renovatie van de linkervleugel van blok A van de site.

De werkzaamheden bestonden uit een grondige renovatie en reorganisatie van de lokalen om plaats te bieden aan de diensten van DAB (Directie Beveiliging), maar ook aan SPN (Directie Scheepvaartpolitie) en DAH (Directie Wegpolitie), die de site in de Kroonlaan moesten verlaten.

Van vloer tot plafond werd alles volledig vernieuwd, met inbegrip van de verschillende voorzieningen (elektriciteit, HVAC, sanitaire en keukens).

Andere toekomstige projecten

De Regie der Gebouwen bestudeert en werkt aan de uitvoering van andere renovatieprojecten op de site voor de komende jaren, zoals:

 • Plaatsing van meer dan 1600 zonnepanelen.
 • Renovatie van blokken die momenteel leegstaan (J en K).
 • Renovatie van de rechtervleugel van het A-gebouw, die zou bestaan uit de verbouwing van de oude, ongebruikte sporthal en twee verdiepingen met kantoren.
 • Opstelling van een masterplan Facility voor het gehele terrein voor onderhoudswerkzaamheden (daken, sanitaire voorzieningen, enz.).

Technische fiche

Renovatie bureaus (linkervleugel - blok A)

 • Aannemer: EFFIBAT
 • Duur van de werken: februari 2020 - juni 2021
 • Kostprijs van de werken: ongeveer 1 800 000 euro btw inbegrepen

Nieuwe perimeterbeveiliging

 • Aannemer: Gunning lopende
 • Duur van de werken: september 2022 – voorjaar 2024
 • Kostprijs van de werken: ongeveer 3 800 000 euro btw inbegrepen

Renovatie van de blok voor de speciale eenheden

 • Duur van de werken: november 2022 – najaar 2024
 • Kostprijs van de werken: ongeveer 17 000 000 euro btw inbegrepen

 

Laatst gewijzigd in december 2023