De diensten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn gehuisvest in het Egmontpaleis en de kantoorgebouwen Egmont I en Egmont II in Brussel. Het Egmontpaleis is eigendom van de Belgische staat, de kantoorgebouwen Egmont I en II worden gehuurd. De Regie der Gebouwen staat in voor het gebouwbeheer van de drie gebouwen. De Belgische ambassades en consulaten in het buitenland worden beheerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Egmontpaleis

Een vleugje geschiedenis

Het Egmontpaleis, ook bekend als Arenbergpaleis, dateert uit 1532. Het gebouwencomplex werd doorheen de eeuwen gewijzigd. Het is sinds 2002 geklasseerd.

De gevel van het hoofdgebouw aan de achterzijde van het voorplein dateert van het einde van de 16de eeuw. In 1760 werd gestart met de bouw van paviljoenen, toegangszuilen en de vleugel met de overdekte doorgang. De linkse vleugel, rijschool, stallen en gevels aan de tuinzijde dateren uit 1832. De rechtse vleugel aan het voorplein werd in 1905 beëindigd. 

De Stad Brussel kocht het Arenberghuis in 1918 en verkocht het in 1964 aan de Belgische Staat.

De rechtse vleugel en het hoofdgebouw, met een prachtige Lodewijk XVI-trap en stijlvolle zalen, worden onder meer gebruikt voor het ontvangen van hoge buitenlandse gasten. De voormalige rijschool en haar bijgebouwen werden verbouwd tot een centrum voor internationale conferenties.  

De uitzonderlijke ruimtes en conferentiezalen kunnen gehuurd worden. Praktische informatie vindt u terug op www.ccegmont.be.

Renovatie van de daken 

In 2020 startte de Regie der Gebouwen met de renovatie van de daken van het Egmontpaleis.  

De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd zodat het paleis operationeel kan blijven. Ze gebeuren in samenspraak met de directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangezien het gebouw beschermd is als monument. 

De eerste fase van de dakenrenovatie ging van start in juni 2020. Hierbij werden de daken van de Protocollaire vleugel (de vleugel links aan het voorplein) vernieuwd. De renovatie van de daken van de Protocollaire vleugel was mogelijk dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij.

De houten dakstructuren die niet meer in orde waren, werden volledig vervangen. Alle houten structuren werden behandeld met een schimmel- en insectenwerend middel.

De houten zoldervloer werd volledig vernieuwd en ook de elektriciteit op de zolderverdieping werd volledig vervangen.  

De dakbedekking in leien werd volledig vervangen door nieuwe leien omdat deze einde levensduur waren. Er werden nieuwe duivenweringen geplaatst op de daken en ook de regenwaterafvoerpijpen werden vervangen. De ramen van de dakkapellen werden vernieuwd, evenals de lichtstraten. 

Deze eerste fase werd in mei 2021 voorlopig opgeleverd. 

Op 8 augustus 2022 startte de tweede fase, die de vleugel Arenbergzaal betreft. Deze fase werd in juni 2023 voorlopig opgeleverd. De dakbedekking werd gerenoveerd, evenals de dakgoten en het buitenschrijnwerk van de zolderverdieping. Ook de houten structuren van de dakconstructie werden verstevigd of vervangen.  Alle houtconstructies van de zolderverdieping werden behandeld tegen mogelijke insecten die het hout aantasten. 

De renovatie van het dak van de vleugel Arenbergzaal was mogelijk dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij.

De derde fase houdt de renovatie in van het dak van de vleugel Zuid, Oost en West. De overheidsopdracht voor de werken zal gepubliceerd worden in 2024. 

egmont_ok2018.br__0.jpg

Technische fiche

 • Eigenaar Egmontpaleis: Belgische staat
 • Eindgebruiker: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 • Aannemer renovatiefase 1: Monument Vandekerckhove
 • Aannemer renovatiefase 2: Monument Vandekerckhove
 • Aannemer renovatiefase 3: nog te bepalen
 • Kostprijs renovatiefase 1: 1,4 miljoen euro, inclusief btw
 • Duur van de werken fase 1: juni 2020 - mei 2021
 • Kostprijs renovatiefase 2: ongeveer 943.000 euro, inclusief btw
 • Duur van fase 2: maart 2022 - juni 2023

Restauratie Wandtapijtenzaal

In februari 2023 werd gestart met de herstelling en volledige restauratie van de Wandtapijtenzaal op de eerste verdieping van de Verbindingsvleugel. Alle houtstructuren werden onderzocht op hun stabiliteit en eventuele aantastingen door huiszwam/insecten en werden indien nodig vervangen. Er werd ook een houtbehandeling voorzien op alle houtstructuren. Er werd ook nieuwe wandbespanning geplaatst die op maat gemaakt werd en waarbij het bestaande patroon gereconstrueerd werd op nieuw doek. De werken werden voltooid in december 2023. 

De restauratie van de Wandtapijtenzaal was mogelijk dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij

Technische fiche

 • Aannemer: Altritempi
 • Kostprijs: ongeveer 516.000 euro, inclusief btw. 
 • Duur van de werken: februari 2023 - december 2023

Restauratie en renovatie buitenschrijnwerk

In april 2023 werd gestart met de vernieuwing en de restauratie van het buitenschrijnwerk van het Egmontpaleis. Hierbij werd een compromis gezocht tussen de energetische verbetering van het complex enerzijds en het beschermde uitzicht ervan anderzijds. Zo wordt voor de vergader- en evenementruimten nieuw buitenschrijnwerk met dubbele beglazing voorzien voor meer thermisch comfort. Voor de gangen wordt het buitenschrijnwerk gerestaureerd en het oorspronkelijke uitzicht, dus ook de enkele beglazing, behouden. 

Omdat van januari 2024 tot juni 2024 het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie plaatsvindt, wordt de uitvoering van de werken opgedeeld in 2 fasen. De eerste fase liep van april 2023 tot oktober 2023. Het ging om het buitenschrijnwerk van de vleugel Zuid, Oost en West (de zichtbare zijden aan de erekoer en de everzwijnkoer) en het volledige buitenschrijnwerk van de vleugel Arenbergzaal, evenals van de gelijkvloerse verdieping van de Protocollaire vleugel (zijde erekoer).

De restauratie en renovatie van het buitenschrijnwerk van de gevels aan de erekoer was mogelijk dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij

De tweede fase gaat in augustus 2024 van start en eindigt in december 2024. 

Technische fiche

 • Aannemer: Monument Vandekerckhove
 • Kostprijs: ongeveer 1,7 miljoen euro, inclusief btw.
 • Duur van de werken: april 2023 - oktober 2023 (fase 1) en augustus 2024 - december 2024 (fase 2)


Andere werken in het Egmontpaleis

Daarnaast lopen er nog andere renovatie- en restauratieprojecten voor het Egmontpaleis. 

In het najaar van 2022 werd gestart met de restauratie van de plafondschildering in het “salon Louis XIV” (in de vleugel Zuid, Oost, West). Deze werken werden in februari 2023 voltooid. De restauratie werd uitgevoerd door Altritempi en kostte ongeveer 47.000 euro, inclusief btw. 

Eind februari 2023 werd gestart met de vervanging van de huidige verlichting rondom de Erekoer door energiezuinige ledverlichting. Deze werken, uitgevoerd door APK Infra West, kostten ongeveer 63.000 euro, inclusief btw. De werken werden begin april 2023 voltooid.

In april 2023 werd het parket in de geklasseerde zaal “Passage Hornes” verwijderd en genummerd gestockeerd. De ondervloer werd vernieuwd en de draagstructuur verstevigd waar nodig. Het parket werd teruggeplaatst en volledig gereinigd. Ook de zaal werd opnieuw geschilderd. De kostprijs van deze werken, die uitgevoerd werden door Beecolor, bedroeg ongeveer 20.000 euro, inclusief btw.  

Egmont I

Op 28 oktober 1997 werd het Egmont I complex officieel geopend. 

Egmont I werd in opdracht van de Regie der Gebouwen opgetrokken in de Karmelietenstraat, in de buurt van de Kleine Zavel. Het gaat om een complex waarvan de drie bouwvolumes met elkaar in verbinding staan. Zijn atrium, patio’s en kwaliteitsvolle afwerking bieden voortreffelijke werkomstandigheden en onthaalmogelijkheden aan.

De architectuur is tijdloos, wat zich weerspiegeld in de materiaalkeuze: kalksteen en witte natuursteen.
Het complex beslaat een oppervlakte van meer dan 75 000 m² bruto, waarvan 39 000 m² ondergronds. 

Tussen de drie grote bouwvolumes werden scharnierpunten voorzien waarin op elke verdieping een vergaderzaal werd ingeplant.

Technische fiche

 • Huurder Egmont I: Regie der Gebouwen
 • Eindgebruiker: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 • Ontwerper Egmont I: Architectenbureau M. & J-M. Jaspers - J. Eyers & Partners
 • Algemene aanneming Egmont I: CIT Blaton

Egmont II

Het gebouw Egmont II werd officieel geopend op 9 maart 2007 en er zijn verschillende diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gehuisvest. 

De gebruikte materialen en het concept van het gebouw zijn in harmonie met de site van de Prins Albertkazerne: rode baksteen en kalksteen voor de gevels, dakbedekking in zink en titaankoper. Een atrium zorgt voor daglicht in de verbindingsruimte tussen de  grote conferentiezaal en de polyvalente zaal. Alle kantoren zijn individueel ingericht. Egmont II omvat ongeveer 16.262 m² kantoorruimte, conferentiezaal inbegrepen. 

De meest in het oog springende ruimte van Egmont II is de Europazaal, een uitzonderlijke conferentiezaal met een maximale bezetting van 442 personen. De zaal is uitgerust met vertaalcabines en de vereiste technologische snufjes. 

Technische fiche

 • Huurder Egmont II: Regie der Gebouwen
 • Eindgebruiker: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 • Ontwerper Egmont II: Architectenbureau M. & J-M. Jaspers - J. Eyers & Partners
 • Algemene aanneming Egmont II: CIT Blaton
   

 

Laatst gewijzigd in februari 2024.