De Lila-zaal (© FOD Kanselarij van de Eerste Minister) / La salle Lilas, dite « une salle de l’horloge »  (© SPF Chancellerie du Premier ministre)