NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Persberichten > 02.05.2012
“Eigentijdse Europese school in Laken bijna klaar”

woensdag, 2 mei 2012

02.05.2012
“Eigentijdse Europese school in Laken bijna klaar”

Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, stelde vandaag tijdens een werfbezoek vast dat de bouwwerken van de 4de Europese school in Laken goed opschieten. De Regie der Gebouwen transformeert er de vroegere Koninklijke Kadettenschool in de Sint-Annadreef 86 tot een eigentijdse Europese school. In september 2012 gaat de school voor 2.500 à 3.000 leerlingen open. De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer en investeert € 88 miljoen in het project.

Servais Verherstraeten: “Deze vierde Europese school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dringend noodzakelijk omdat de behoefte aan klaslokalen steeds toeneemt. Dat is een gevolg van de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie. Om de rol van Brussel als Europese hoofdstad te consolideren, moet uiteraard ook worden voorzien in onderwijs voor de internationale gemeenschap in de stad.”

De nieuwe school voor 2.500 à 3.000 leerlingen zal een kleuterafdeling, een lagere afdeling en een middelbare afdeling omvatten. In het centrum van de site bevinden zich de gemeenschappelijke functies van de school waarrond de kleuterschool, de lagere en de middelbare school worden gebouwd. Elke school is op haar beurt rond haar eigen speelplaats of patio opgebouwd. Zo vormt de schoolsite een geheel van verschillende polen, die elk hun eigen identiteit bewaren en in elkaar overvloeien. De lagere en middelbare school situeren zich in het hogere gedeelte van de site, rond de vroegere paradekoer. De kleuterschool bevindt zich in het lagere gedeelte van de site.

De schoolbussen zetten de kinderen af op een stelplaats binnen de schoolmuren. De ondergrondse parking onder de stelplaats is voorbehouden voor de personeelsleden. Ouders kunnen er wel in alle veiligheid hun kinderen afzetten in een Kiss and ride zone. De in- en uitrit van deze parking bevindt zich in de Sint-Annadreef, evenals de toegang voor voetgangers en fietsers.

Servais Verherstraeten: “De Europese school vormt een mooi voorbeeld van de heropwaarding van het bestaande patrimonium van de overheid. De historisch en architecturaal belangrijke gebouwen van de Kadettenschool werden gerenoveerd. De later bijgebouwde gebouwen zonder architecturale waarde werden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Hierbij is resoluut gekozen voor hedendaagse gebouwen met een sterke uitstraling die de 4de Europese school een uitgesproken visuele identiteit geeft. Zo biedt de grote betonnen omkadering een spectaculair panoramisch terras met een uitzonderlijk vergezicht over Brussel.”

Duurzaam bouwen en duurzaam energiebeheer staat voorop. De thermische isolatie van zowel de nieuwe als de gerenoveerde gebouwen is zeer hoog zodat het verlies aan energie tot een minimum wordt herleid. Het gemiddelde K-peil (globale warmte-isolatie) van de gerenoveerde gebouwen bedraagt K49 en van de nieuwe gebouwen K27. De productie van warm water voor de verwarming gebeurt via een cogeneratiesysteem. De gebruikte materialen zijn duurzaam en resistent.. Sommige daken zijn voorzien van een groen dak dat ook bijdraagt tot een hogere thermische isolatie. Daarnaast zijn er sommige gevels zo geconcipieerd en uitgerust om de opwarming tijdens de zomermaanden en het warmteverlies tijdens de wintermaanden te beperken.

De werken volgen de voorziene planning en worden zij in juli 2012 beëindigd. De administratie van de Europese school staat zelf in voor de verhuis van het schoolmeubilair en -materiaal van de bufferschool in Vorst naar de nieuwe school in Laken en voor de volledige uitrusting van de nieuwe school. In september 2012 opent de nieuwe school haar deuren.

Technische fiche:

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Klant: Hoge Raad van de Europese Scholen (Europese Commissie)
Architect: T.V. 4à4 (Archi 2000 sprl + Atelier d’Architecture du Sart Tilman sc + Conix Architects cvba + DMV Architecten bv + Marcq & Roba sa)
Studie Elektriciteit: Tractebel Development Eng. S.A. (Woluwe)
Studie Stabiliteit: Setesco S.A. B-Group (Brussel)
Studie HVAC: Regie der Gebouwen
Afbraak en asbestsanering: G & A De Meuter (Ternat)
Bouw- en renovatiewerken: T.V. s.a. CFE & Louis DE WAELE s.a. (Brussel)
Veiligheidscoördinator: n.v. Mebumar (Brussel)
Technische controle: SECO s.c. (Brussel
Grootte site: 4, 73 ha
Bebouwde oppervlakte: ca. 52.000 m²
Duurtijd van de werken: 2009- 2012
Kostprijs: +/- € 88 miljoen (incl. B.T.W., herzieningen en verrekeningen)

Johan Vanderborght
Woordvoerder
Regie der Gebouwen
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be

 


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94