NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Persberichten > 25.04.2012
Transitcentrum Caricole in Steenokkerzeel, klaar voor gebruik

woensdag, 25 april 2012

25.04.2012
Transitcentrum Caricole in Steenokkerzeel, klaar voor gebruik

Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, meldt dat het nieuwe transitcentrum in Steenokkerzeel begin mei haar deuren opent voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Het complex vervangt het verouderde en onaangepaste transitcentrum 127 in Melsbroek en het INAD-centrum op de luchthaven van Zaventem. De Regie der Gebouwen huurt het complex voor een termijn van 36 jaar.

Servais Verherstraeten: “Er kunnen zo’n 90tal asielzoekers worden opgevangen. De naam Caricole verwijst naar de ronde vorm van het complex. De Regie der Gebouwen en de Dienst Vreemdelingenzaken voerden specifieke inrichtingswerken uit zodat het complex beantwoordt aan de bijzondere eisen in verband met accommodatie, toegankelijkheid en veiligheid. Zo worden asielzoekers op een humane wijze opgevangen in een aangename, veilige en efficiënte leef- en werkomgeving”.

De dienst Vreemdelingenzaken en de Regie der Gebouwen stelden het behoefteprogramma op voor de bouw van het complex. Eerst werd de werking en de infrastructuur geanalyseerd van het huidige INAD- en transitcentrum en de andere gesloten centra. Op basis van de resultaten van de analyse en externe expertise werd vervolgens het behoefteprogramma opgesteld. Het programma zelf werd dan vertaald in een architecturaal concept dat beantwoordt aan de eisen van de diensten van Belgocontrol omdat het complex zich juist naast de luchthaven in Zaventem bevindt.

Concept en inrichting

Het complex bestaat uit 2 volumes: een gebouw in de vorm van een ring en een gebouw in de vorm van een balk. De keuze voor een ring lag voor de hand omdat de buitenruimtes tegelijkertijd controleerbaar moeten zijn, de bewoners niet te kijk zet aan de buitenwereld en toch een gevoel van openheid geeft De ronde vorm beantwoordt ook aan de belangrijke antiradar voorschriften zodat het gebouw geen storingen zou veroorzaken op de landingsradar van de luchthaven.

In de ring zijn alle primaire functies gehuisvest zoals de gemeenschapsfuncties, de leefunits, de medische afdeling, de administratie, de intake en een isolatieruimte.

In het gebouw dat de vorm van een balk heeft, werd de bezoekersvleugel ondergebracht. Dankzij de toevoeging van dit volume krijgt het hoofdvolume (de ring) een echte voorgevel, die zich uitstrekt naar de buitenwereld.

Het complex biedt plaats aan 90 bewoners die onderverdeeld worden in drie aparte vleugels. Elke vleugel beschikt over zijn eigen polyvalente ruimte met kitchenette en apart rooklokaal in buitenlucht. Elke vleugel is ingericht met kamers voor 2, 4 en 6 personen.

Bij de inrichting van het complex werd vooral gekeken naar het humaan karakter van de opvang. Daarom werden verschillende ontspanningsruimtes ingericht zoals een bibliotheek, een speelruimte voor de kinderen, een sportzaal, een klaslokaal, een medische eenheid, enz. Tijdens de dag hebben de bewoners toegang tot de binnenkoer om er oa sport te beoefenen. De bewoners ontvangen bezoek in het aparte bezoekerscomplex.

Bijzondere aandacht ging uit naar het veiligheidsaspect.

Een brandweg werd aangelegd tot in het midden van het centrum zodat alle gebouwen en voorzieningen op een snelle en efficiënte wijze bereikt kunnen worden.

Het ringvormige hoofdvolume is bekleed met een verticale houten gevelbeplanking in afzelia, gecombineerd met verticale houten ramen. De bezoekersvleugel is afgewerkt in donkere paramentsteen, gecombineerd met aluminium schrijnwerk. Deze strakke gevel contrasteert mooi met de houten afwerking van het hoofdvolume.

Verherstraeten: “Het nieuwe centrum beantwoordt volledig aan de criteria om de opvang van asielzoekers op een humane wijze te organiseren maar draagt zeker en vast ook bij tot een aangename, veilige en efficiënte werkomgeving voor de personeelsleden die er werken.”

Duurzaam bouwen en duurzaam energiebeheer

Gelet op de specifieke ligging van het centrum zijn duurzame en sterk isolerende bouwmaterialen gebruikt.

Verherstraeten: “Dit was ook wel nodig gelet op de directe nabijheid van de landingsbanen van de luchthaven. Het geluid van de opstijgende en dalende vliegtuigen is niet hoorbaar in het centrum en zorgt niet voor hinderlijke trillingen. Het centrum is ook voorzien van waterzuiveringsstation gebouwd en is toegankelijk voor andersvaliden.”

Het gebouw heeft een K-peil van 28 wat beduidend beter is dan het wettelijk verplicht K-peil van 45.

Technische fiche:

Eigenaar en bouwheer: BIAC (Brussels International Airport Company)
Huurder: Regie der Gebouwen
Klant: FOD Binnenlandse Zaken (Dienst Vreemdelingenzaken)
Architect: Bontinck Architecture and Engineering cvba
Aannemer: Besix nv
Oppervlakte: 5.431 m²
Definitieve oplevering: december 2011
Huurtermijn: 36 jaar
Jaarlijkse gebruiksvergoeding: € 1,2 miljoen

Johan Vanderborght
Woordvoerder
Regie der Gebouwen
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be

 


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94