NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Persberichten > ANTWERPEN - Nieuw Justitiepaleis (Bolivarplaats). Stand van zaken. Proefopstelling schaaldak en gevel

woensdag, 2 april 2003

ANTWERPEN - Nieuw Justitiepaleis (Bolivarplaats). Stand van zaken. Proefopstelling schaaldak en gevel

Op 2 april 2003 bezochten minister Rik Daems, de vertegenwoordiger van minister van Justitie Marc Verwilghen en de architect Sir Richard Rogers de werf van het nieuwe Antwerpse Justitiepaleis.

In april 2001 startten de bouwwerken van dit nieuwe Justitiepaleis aan de Antwerpse Bolivarplaats. Op 2 april 2003 werd de 709ste kalenderdag bereikt. Er blijven nog 819 kalenderdagen tot de voorlopige oplevering die gepland is op 30 juni 2005. Van de totaal begrote investeringssom van 162,8 miljoen euro is vandaag op de werf circa 33,5 miljoen euro gerealiseerd. Na het bouwverlof zullen gemiddeld zo'n drie- tot vierhonderd bouwvakkers dagelijks aan het werk zijn.

Vanaf mei 2003 zal de spectaculaire montage van de schaaldaken te zien zijn, en dit zo'n 32 keer. Eerst worden de 26 kleine schaaldaken op de kantoorvleugels geplaatst, daarna de zes grote schaaldaken die de centraal gelegen Salle des Pas Perdus overkoepelen. Het laatste schaaldak wordt midden 2004 geplaatst.

De zes grote zittingzalen worden overdekt met een hoog schaaldak (24.000 kg/stuk) waarvan de piek zo'n 41 meter boven de Bolivarplaats zal uitreiken. De 26 kleinere zittingzalen krijgen een lager schaaldak (18.000 kg/stuk) waarvan de top 24 meter hoog is. De vier kwadranten (1/4 delen) van elk schaaldak worden in een atelier in Hoboken (op de vroegere scheepswerf Cockerill) gebouwd. Daarna gaat het per boot via de Schelde naar de Ledeganckkaai. Op een tijdelijke bouwtoren worden de vier delen samengesteld boven de reeds uitgevoerde betonvloer van de derde verdieping van een kantoorvleugel.

De gevels (circa 18 meter hoog) worden een combinatie van aluminium, staal, glas en beton. In augustus 2003 start het aanbrengen van de gevelbekleding. Op één meter afstand van de gevel zal een hanggevel geplaatst worden met zonnewering bestaande uit lamellen van veiligheidsglas.

In februari 2004 zullen de zes kantoorvleugels wind- en waterdicht zijn, het centrale gedeelte (de Salle des Pas Perdus) zal dit in januari 2005 zijn.

Het publiek kan de bouwwerken van nabij volgen in het Infohuis aan de Bolivarplaats en dit elke woensdag van 10.00 tot 16.00 uur en op elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Sinds de opening van het Infohuis kwamen circa 2000 bezoekers langs.

Dit nieuwe justitiepaleis wordt ongetwijfeld één van de merkwaardigste gebouwen uit de 21ste eeuw in België.

Johan Vanderborght
Woordvoerder
Regie der Gebouwen
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be

 


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94