NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Persberichten > 05.06.2009
MERKSPLAS - nieuwe cellenvleugel voor geïnterneerden ‘De Haven’
(Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas)
Officiële opening

vrijdag, 5 juni 2009

05.06.2009
MERKSPLAS - nieuwe cellenvleugel voor geïnterneerden ‘De Haven’
(Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas)
Officiële opening

Op 5 juni 2009 wordt de nieuwe cellenvleugel voor geïnterneerden te Merksplas officieel geopend in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van Vice-Eerste Minister en voogdijminister van de Regie der Gebouwen Didier Reynders, van Minister van Justitie Stefaan De Clerck en van andere prominenten. De cellenvleugel wordt volledig gewijd aan een afdeling beveiligde zorg voor 60 mentaal gehandicapte geïnterneerden. Het kreeg de toepasselijke naam ‘De Haven’ en heeft tot doel een toekomstperspectief te bieden aan de bewoners.

De Regie der Gebouwen realiseerde de werken binnen een zeer korte tijdspanne. Naast de cellenvleugel zorgde zij ook voor de veiligheidsafsluiting en voor de aanleg van de wandelkoer en omgevingswerken. In maart 2008 startten de gesloten ruwbouwwerken en afwerking; de cellenvleugel wordt in juni 2009 in gebruik genomen.

De vleugel is van de andere paviljoenen in de strafinrichting afgescheiden met een hoge perimeterbeveiliging en beschikt over een eigen wandel- en sportkoer. Het complex is opgebouwd uit een gelijkvloers en één verdieping.

Op elke verdieping is er een ruimte voor administratieve ruimten die van het cellulair gedeelte zijn afgescheiden. Het administratief gedeelte omvat een fouilleer- en detectieruimte, twee bewakingscentra, kantoren voor de directeur en de psychiater, een kantine / refter, een vergaderzaal, spreeklokalen, sanitaire ruimtes en bergruimtes, kleedlokalen voor het personeel en kleinere technische lokalen.

Het cellulair gedeelte omvat 18 duo-cellen, 25 individuele cellen, 2 prikkelvrije kamers, een afgesloten wandelkoer, een refter / keuken / ontspanningsruimte met afzonderlijke rooklokalen voor de geïnterneerden op elke verdieping, een ergotherapieruimte, een badzaal, een dokterslokaal, de gesprekslokalen en een lift. De duo-cellen op het gelijkvloers, bedoeld voor minder mobiele geïnterneerden, zijn voorzien van naast elkaar geplaatste bedden. De duo–cellen op de verdieping zijn voorzien van stapelbedden.

De constructie is opgebouwd uit betonnen wanden en vloerplaten. Voor de gevel werd gekozen voor een rode gladde parementsteen die geschilderd wordt. Alle ruimtes zijn voorzien van een bevloering op basis van ceramische tegels, uitgezonderd in de gangen waar een zachte PU vloer werd gegoten. De wanden in de cellen zijn bekleed, van vloer tot plafondhoogte, met volkern panelen.

Duurzame energie

Duurzame energie stond voorop bij het ontwerpen van de nieuwe vleugel. Zo wordt de warmte in de cellenvleugel gerecupereerd en de ventilatie wordt uitgeschakeld in de lokalen die niet in gebruik zijn.

Thermische zonnepanelen op het dak zorgen voor de productie van warm water voor de douchecellen. De installatie is berekend op 50% van de behoefte aan warm water op jaarbasis, met een productie van 3000 liter per dag in een regime van 2 gescheiden douchebeurten per dag.

Voor de verlichtingsarmaturen werd gekozen voor TL en PL lampen met elektronische voorschakelapparatuur en hoogwaardige reflectoren. De verlichting wordt gestuurd via aanwezigheidssensoren in de sanitaire ruimtes, de cellen, de bergingen, …

De verwarming gebeurt via een condensatieketel op aardgas. Het energiepeil is K30 (isolatie) en E65 (energie), beduidend lager en dus milieuvriendelijker dan de opgelegde normen.

De milieubalans van de nieuwe cellenvleugel is positief dankzij:

 • het laag energieverbruik;

 • de beperking van de CO2 uitstoot door het gebruik van zonnepanelen (reductie van CO2 met 7,2 ton / jaar);

 • de recuperatie van het regenwater via een buffertank van 80.000 liter water dat hergebruikt wordt voor de spoeling van de toiletten, urinoirs en de beregening van de tuin en de grasvelden;

 • de toepassing van waterdoorlatende verhardingen (betonstraatstenen, dolomiet & waterdoorlatende rubberen sportvloer) en de aanleg van grasvelden;

 • de bouw van een waterzuiveringsinstallatie (capaciteit van 100 I.E.);

 • het gebruik van een automatisch gestuurde buiten zonneweringsinstallatie aan de ramen en het gebruik van schuin geplaatste lamellen die in de traliewerken zijn geïntegreerd, waardoor er geen behoefte is aan energieverslindende koelinstallaties.

Veiligheid

Natuurlijk komt het veiligheidsaspect in een strafinrichting steeds op de eerste plaats.

Het camerabewakingssysteem is volledig digitaal en beantwoordt aan de strengste eisen inzake veiligheid. De visualisatiesoftware werd op maat geconfigureerd voor de eindgebruiker en alle beelden worden digitaal opgeslagen. Voor het besturingssysteem voor de toegangen en het openen van de deuren wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd programmeerbaar logisch controlesysteem. Snel ingrijpen waar het nodig is, kan via de celinterfonie, dienstinterfonie- en het oproepsignalisatiesysteem.

Ook inzake brandveiligheid werd niets aan het toeval gelaten. Zo is het gelijkvloers met een brandwerende vloerplaat gescheiden van de verdiepingsruimte. De administratieve gedeelten zijn brandwerend gescheiden van de cellulaire complexgedeelten. Voor het cellulair gedeelte werd gewerkt met brandwerende compartimentering. Een compartiment omvat 12 cellen. De brandwerende deuren in de hoofdgangen bevinden zich steeds in geopende toestand teneinde visueel een volledig overzicht over de gangen te behouden. In geval van brandalarm sluiten deze deuren automatisch. In geval van brand of gaslek wordt de aanvoer van gas onmiddellijk onderbroken dankzij het detectiesysteem. De buffertank met regenwater (80.000 liter) kan ook als bluswaterbekken worden gebruikt.

Korte historiek Strafinrichting Merksplas

De strafinrichting te Merksplas dateert van rond 1825 en werd gebouwd als kolonie voor de opvang van bedelaars en landlopers. Na WOII evolueerde de inrichting naar een half open gevangenis met gemeenschapsregime. Vandaag evolueert de inrichting naar een gesloten penitentiaire instelling voor veroordeelden en een beveiligde inrichting voor sociaal verweer waar geïnterneerden worden gehuisvest.

De site is 66,25 ha groot en heeft zo’n 60.000 m² bebouwde oppervlakte. Kenmerkend voor het cellulair complex is de onderverdeling in acht paviljoenen. Het hoofdcomplex is beschermd als monument en ligt in een geklasseerd landschap.

TECHNISCHE FICHE CELLENVLEUGEL GEÏNTERNEERDEN

 • Eigenaar
  Belgische staat
 • Bouwheer en projectleiding
  Regie der Gebouwen
 • Gebruiker
  FOD Justitie (Penitentiaire instellingen)
 • Architect
  Regie der Gebouwen
 • Studies bouw en technieken
  Regie der Gebouwen
 • Aannemer
  ruwbouw en afwerking: MBG (Wilrijk)
  veiligheidsomheining: Verbruggen n.v. (Mol)
  wandelkoer en omgevingswerken: MBG (Wilrijk)
 • Veiligheidscoördinatie
  SGS Industrial Services
 • EPB verslaggeving
  BTI vzw (Gent)
 • Oppervlakte cellenvleugel
  1 815 m² (extra muros)
 • Duur der werken
  maart 2008 – mei 2009
 • Kostprijs ruwbouw en afwerking
  4,95 miljoen euro
 • Kostprijs veiligheidsomheining
  358.016 euro
 • Kostprijs aanleg wandelkoer en omgevingswerken
  228.518 euro

Johan Vanderborght
Woordvoerder
Regie der Gebouwen
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be

 


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94