NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Persberichten > REGIE DER GEBOUWEN
Gerechtelijk onderzoek - Leuven

woensdag, 2 april 2008

REGIE DER GEBOUWEN
Gerechtelijk onderzoek - Leuven

Het parket van Leuven heeft de Regie der Gebouwen geïnformeerd dat de Raadkamer heeft beslist om twee ambtenaren die betrokken zijn bij het gerechtelijk onderzoek te Leuven vrij te laten onder voorwaarden. De Regie der Gebouwen werd (nog) niet in kennis gesteld van de concrete inhoud van de voorwaarden.

De Regie der Gebouwen zal de betrokken ambtenaren horen. Zonder vooruit te willen lopen op de resultaten, zal het directiecomité van de Regie der Gebouwen - indien zou blijken dat er misbruiken zijn gepleegd - de gepaste disciplinaire en statutaire maatregelen nemen ten opzichte van alle betrokkenen.

Het directiecomité van de Regie der Gebouwen heeft op dit ogenblik geen inzage in het gerechtelijk dossier maar verleent haar volledige medewerking.

De Regie der Gebouwen stelt zich burgerlijke partij teneinde haar belangen in de toekomst te verzekeren.

De Regie der Gebouwen stelde in 2006 een extern auditbureau aan om haar algemene werking, de gebruikte procedures, de werkwijzen, de beslissings, opvolgings- en controlemethodes te onderzoeken. Het doel hiervan was om alle mogelijke risico’s op misbruiken bij de toewijzing en de uitvoering van overheidsopdrachten in kaart te brengen en actieplannen uit te werken.

De resultaten van deze audit leidden ondermeer tot de invoering van een integriteitsbeleid met een grote sensibiliseringsactie bij de personeelsleden, de aannemers en onze klanten.

Een van de prioriteiten van het in februari 2008 aangesteld directiecomité, is er voor te zorgen dat de aanbevelingen van het auditbureau verder worden geïmplementeerd en dat de nieuwe organisatie op een correcte wijze opereert. Dit zal resulteren in o.a. veranderingen aan de werkprocessen, veranderingen aan de structuur van de organisatie, verandering van de interne controle systemen en tevens de oprichting van een interne auditcel omvatten.

Johan Vanderborght
Woordvoerder
Regie der Gebouwen
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be

 


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94